Ceny

Kinofilm

Standardní zakázka

Volání filmu 79 Kč

Fotografie

9×13 5,90 Kč
10×15 6,90 Kč
13×18 13.90 Kč
15×21 32,50 Kč
20×30 69 Kč
30×40 129 Kč
30×45 149 Kč

Expresní zakázka

Volání filmu 79 Kč

Fotografie

9×13 7,90 Kč
10×15 8,90 Kč
13×18 13,90 Kč
15×21 32,50 Kč
20×30 79 Kč
30×40 129 Kč
30×45 149 Kč

Digitál

Standardní zakázka

Fotografie

9×13 6,90 Kč
10×15 7,90 Kč
13×18 13.90 Kč
15×21 32,50 Kč
20×30 69 Kč
30×40 129 Kč
30×45 149 Kč

Expresní zakázka

Fotografie

9×13 10 Kč
10×15 10 Kč
13×18 15 Kč
15×21 32,50 Kč
20×30 79 Kč
30×40 129 Kč
30×45 149 Kč

Foto z DIA

9×13 15 Kč
10×15 20 Kč
13×18 29 Kč
20×03 79 Kč
30×45 149 Kč

Foto z foto

9×13 23 Kč
10×15 29 Kč
13×18 33 Kč
15×21 52 Kč
20×30 99 Kč
30×45 199 Kč

Kopírování na CD/DVD

70 Kč
115 Kč
160 Kč

Každé další CD pro zápis z 1 karty 25 Kč

Při větším množství dat možný záznam na DVD

Akce digifoto

9×13, 10×15

5,50 Kč
4,90 Kč
3,90 Kč

Možnost tvorby PANORÁMAT ve velikosti 10×45 až 30×90

POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ DAT KE VŠEM FOTOZAKÁZKÁM A KDE JE VÍCE FORMÁTŮ NEBO POD 50 KUSŮ FOTOGRAFIÍ JE 39 Kč

© 2024 ALL RIGHTS RESERVED. SITE DESIGN & COPYWRITING: AZP FOTO POLÁŠEK